fbpx

Świadczenie rozłąkowe w Holandii

Świadczenia

W wielu państwach europejskich, w tym również w Holandii, rozpoczął się kolejny rok podatkowy. Oznacza to, że powinieneś rozliczyć się z podatku za rok 2021. Jeżeli pracujesz w Holandii, a Twój partner mieszkający w Polsce zarabia mało lub w ogóle nie pracuje, być może należą się wam specjalne ulgi. Jedną z nich jest tzw. świadczenie rozłąkowe. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, czy jakie warunki trzeba spełnić, by je otrzymać.

Świadczenie rozłąkowe – co to takiego?

Rozłąkowe to ulga, z której możesz skorzystać, jeśli rozliczasz się w holenderskim urzędzie skarbowym (Belastingdienst) wspólnie ze swoim partnerem, a Twój partner zarabia mało albo nie uzyskuje dochodu w ogóle. Żeby otrzymać to świadczenie, musisz kwalifikować się do zwrotu podatku w Holandii, a także posiadać wspólny z partnerem adres zameldowania.

Zwrot podatku w Holandii

Do pełnego zwrotu podatku oraz innych ulg i odliczeń w Holandii jesteś uprawniony, jeśli: 

  • przez cały rok pracowałaś/łeś tylko w Holandii i to tu jesteś zameldowana/y 

lub też

  • byłaś/łeś zameldowany w Holandii przez kilka miesięcy w roku lub nie posiadasz tu meldunku, ale spełniasz tzw. kryterium 90%

Aby spełniać to kryterium, minimum 90% Twoich dochodów musi pochodzić z pracy w Holandii.  

Jako dowód, że tak właśnie jest, jesteś zobowiązana/y przedstawić w Belastingdienst zaświadczenie o dochodach z kraju zameldowania. W tym celu musisz udać się do właściwego urzędu skarbowego i złożyć PIT-36 wraz z załącznikiem ZG, a otrzymane zaświadczenie przesłać pocztą do holenderskiego urzędu podatkowego

Jeśli dochód, jaki uzyskałeś w kraju czasowego lub stałego zameldowania wynosi więcej niż 10%, przysługuje Ci w Holandii prawo do mniejszego zwrotu lub też będziesz musiała/musiał dopłacić. Pamiętaj, że nawet jeśli nie przysługuje Ci prawo do zwrotu czy innych ulg, masz obowiązek złożyć deklarację podatkową w Holandii.

Sprawdź także, co musisz wiedzieć o rozliczeniu podatku w Holandii

Jakie warunki musi spełnić partner, aby otrzymać świadczenie rozłąkowe?

Aby otrzymać świadczenia rozłąkowe, Twój partner, mąż lub żona, z którym jesteś zameldowana/y pod jednym adresem, również musi udowodnić, że nie miał w innym kraju, np. w Polsce, żadnych dochodów lub ten dochód był bardzo mały. 90% waszego wspólnego dochodu musi stanowić dochód holenderski.

Kwalifikuję się do świadczenia rozłąkowego. Co dalej?

Kolejnym wymogiem, jaki musi spełnić Twój partner mieszkający np. w Polsce, by uzyskać świadczenie rozłąkowe, jest posiadanie numeru Burgerservicenummer (BSN, dawniej znanego jako sofi). Numer ten służy mi.in. do identyfikacji danej osoby w urzędach w Holandii. Aby taki numer uzyskać, należy złożyć pisemny wniosek w urzędzie gminy w Holandii oraz dostarczyć potwierdzenie zameldowania wraz z partnerem pod jednym adresem w Polsce. Na tej podstawie przedstawiciel holenderskiej administracji przyzna i wyśle numer BSN. 

Dopiero kiedy Twój partner będzie miał przyznany numer BSN, możecie rozliczyć się wspólnie w holenderskim urzędzie. Co ważne, Twój partner mieszkający w Polsce również musi przedstawić w Holandii zaświadczenie o dochodach z polskiego urzędu skarbowego.

Termin złożenia deklaracji podatkowej

O świadczenie rozłąkowe w Holandii możesz ubiegać się maksymalnie do pięciu lat wstecz. Nawet jeśli w tym czasie rozliczałaś/łeś się indywidualnie, a nie wspólnie z partnerem. 

Aby uzyskać zwrot podatku oraz świadczenia rozłąkowe do 1 lipca, rozlicz się między 1 marca, a 30 kwietnia.

Ostatnie Wpisy

Masz pytanie?

Zadzwoń lub napisz do nas!